Pokemon GO 單車團

需報名 Pokemon GO 單車團

日期:2016年8月13日(星期六)
時間: 12:00PM-8:30PM (可以約埋在沙田單車公園附近吃早餐或大家自行吃早餐)
集合地點:沙田單車公園
路線:沙田至大尾篤(來回)
費用:自費(租單車)及請預費用買水/食物
人數:約10-15人(請報名)

內容:POKEMON GO 已經過左一個星期啦
大家捉到自己想要既小精靈未呢?
係咪覺得巴士行得太快 地鐵又收唔到GPS呢
搞到D蛋長期滿位
利用單車慢慢踏 好似GAME既訓練員咁 順便可以捉下精靈幾好呢

請勿走得太前/太快
請預備紙巾同防曬用品
結束後可以一起吃晚餐
報名及查詢: 68007535(阿兵)

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google photo

您的留言將使用 Google 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s